Wat is On the way to PlanetProof?

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Zij zetten steeds verdere stappen om de aarde minder te belasten. (‘On the way to…’). Het keurmerk kun je tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. 

Wie mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken?

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Hun producten worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze zijn geproduceerd. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de eisen voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. 

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor On the way to PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt. 
Ben je als producent geïnteresseerd in certificering? Bezoek dan de On the way to PlanetProof website voor professionals.

On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden:

  • Bodem, landschap & biodiversiteit
  • Water
  • Energie
  • Productie & consumptie
  • Klimaat
  • Diergezondheid en -welzijn

Waarom is On the way to PlanetProof belangrijk?

Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. On the way to PlanetProof houdt rekening met mens, dier, natuur en milieu. Ook helpt On the way to PlanetProof boeren, tuinders, melkveebedrijven en pluimveehouders om doelgericht aan de Sustainable Development Goals van de United Nations te werken. Met On the way to PlanetProof kies je voor duurzamere producten.

We zijn ‘On the way to PlanetProof’

Topkeurmerk voor duurzamere producten

De consumenten voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt On the way to PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding. SMK beheert het keurmerk; de Raad van Accreditatie controleert de werkwijze ervan.

Internationaal

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof is door de Nederlandse stichting SMK ontwikkeld. Zo zorgen veel Nederlandse bedrijven voor een groot en gevarieerd assortiment duurzamere producten. Omdat Nederlandse supermarkten ook in het buitenland duurzamere producten willen inkopen (vooral groenten en fruit), produceren daar ook veel boeren en tuinders volgens de duurzaamheidseisen van On the way to PlanetProof. Het gaat om bedrijven in Zuid-Europa (Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk), maar bijvoorbeeld ook in België, Duitsland en Polen.

Meer weten, klik hier